Kontakt

Naslov

Univerza v Mariboru,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko

Koroška cesta 46
2000 Maribor

Kontakt

Vladka Kožuh Ledinek, vodja Službe za študentske in študijske zadeve UM FERI,
telefon 02/220-7007
vladka.kozuh@um.si

Lidija Kokol, referentka,
telefon 02/220-7011
lidija.kokol@um.si

Tatjana Šenveter, referentka,
telefon 02/220-7020
tatjana.senveter@um.si

Vanesa Špendl, referentka,
telefon 02/220-7002
vanesa.spendl@um.si

Barbara Ferbežer, referentka,
telefon 02/220-7006
barbara.ferbezer@um.si

E-pošta Službe za študentske in študijske zadeve FERI: referat.feri@um.si