Drži ali ne drži?

Preizkusi svoje znanje o razvoju tehnologije, operacijskih sistemih, elektronskih napravah in komponentah, internetu, izumih in drugih strokovnih temah povezanih s študijem na naši fakulteti. Za vsak odgovor imate 10 sekund časa.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Smetanova ulica 17, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si