Facebook Instagram YouTube

Novice in dogodki

Novice
01. februar 2018

Podeljene nagrade in priznanja Univerze v Mariboru

Na Univerzi v Mariboru so včeraj slavnostno podelili nagrade in priznanja tistim, ki so s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze v Mariboru.

Med 60 nagradami in priznanji Univerze v Mariboru so bili trije prejemniki tudi s FERI.

Doc. dr. Domen Mongus je prejel nagrado Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo za vrhunske uspehe, dosežke in zasluge. Red. prof. dr. Anton Hamler je prejel Priznanje Univerze v Mariboru za znanstvenoraziskovalno, umetniško in izobraževalno delo za izjemne uspehe, dosežke in zasluge. Rektorjevo nagrada za študijske uspehe študentov Univerze v Mariboru v svoji vpisni generaciji je prejela Lucija Brezočnik.

Čestitamo! :)

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si