Študijski programi

Predstavljamo vam deset zanimivih in perspektivnih študijskih programov, šest univerzitetnih in štiri visokošolske strokovne.

Univerzitetni študijski programi 1. stopnje

Univerzitetni študijski programi (UN) dajejo poudarek močnim temeljnim znanjem in vrhunski strokovnosti. Veliko študentov po zaključku diplome nadaljuje študij na magistrskem in doktorskem študiju.

Elektrotehnika

V prvem letniku študenti pridobijo osnovna temeljna znanja s področja elektrotehnike, v drugem se razdelijo v tri smeri, kjer se naučijo načrtovati, simulirati in razvijati domensko specifične rešitve.

Informatika in podatkovne tehnologije

Inženirsko usmerjen program IPT zagotavlja znanja za načrtovanje ter razvoj varnih in inteligentnih informacijskih rešitev za podatkovno podprto digitalno preobrazbo.

Medijske komunikacije

Temeljni cilj študijskega programa Medijske komunikacije je študente naučiti uporabljati sodobna računalniško podprta orodja za ustvarjanje medijskih in vizualnih vsebin.

Mehatronika

Interdisciplinarni študijski program Mehatronika študentom poda uravnoteženo kombinacijo znanj, ki so v skladu s smernicami evropskega združenja za izobraževanje inženirjev (SEFI).

Računalništvo in informacijske tehnologije

Študijski program podaja znanja in veščine s širokega področja računalništva, ki so v skladu z mednarodnimi smernicami (ACM).

Telekomunikacije

Telekomunikacije so eno najhitreje razvijajočih se inženirskih in tehnoloških področij na svetu, prav tako pa so nepogrešljiv sestavni del vseh podjetij in družbe.

Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje

Visokošolski strokovni študijski programi (VS) dajejo poudarek praktičnim uporabnim znanjem in strokovnosti ter so prvenstveno namenjeni takojšnji zaposljivosti diplomantov.

Elektrotehnika

Študijske vsebine so naravnane aplikativno, manj je temeljnih in več strokovnih predmetov, ki študentom omogočajo reševanje delovnih problemov.

Informatika in tehnologije komuniciranja

Študijski program podaja aktualna znanja s področja informatike, informacijskih tehnologij in programskega inženirstva za načrtovanje, razvoj in upravljanje IKT rešitev in storitev.

Mehatronika

Poleg splošnih znanj s področja mehatronike pridobijo študenti tudi specifična znanja s področij elektrotehnike in strojništva.

Računalništvo in informacijske tehnologije

V okviru študijskega procesa študente spodbujamo k sodelovanju pri projektih z industrijo. Pri projektnih nalogah študenti uporabljajo tehnologije prihodnosti.