Študijski programi

Predstavljamo vam deset zanimivih in perspektivnih študijskih programov, šest univerzitetnih in štiri visokošolske strokovne. Izbira med študijskimi programi je velika, prav vsi pa vam ponujajo številne možnosti.
Od vas je odvisno kako in koliko jih boste izkoristili.

 

Univerzitetni študijski programi

Univerzitetni študijski programi (UN) dajejo poudarek močnim temeljnim znanjem in vrhunski strokovnosti. Veliko študentov po zaključku diplome nadaljuje študij na magistrskem in doktorskem študiju.

Visokošolski strokovni študijski programi

Visokošolski strokovni študijski programi (VS) dajejo poudarek praktičnim uporabnim znanjem in strokovnosti ter so prvenstveno namenjeni takojšnji zaposljivosti diplomantov.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si