Študijski programi

Predstavljamo vam deset zanimivih in perspektivnih študijskih programov, šest univerzitetnih in štiri visokošolske strokovne.

Izbira med študijskimi programi je velika, prav vsi pa vam ponujajo številne možnosti. Od vas je odvisno kako in koliko jih boste izkoristili.

Univerzitetni študijski programi 1. stopnje

Univerzitetni študijski programi (UN) dajejo poudarek močnim temeljnim znanjem in vrhunski strokovnosti. Veliko študentov po zaključku diplome nadaljuje študij na magistrskem in doktorskem študiju.

Visokošolski strokovni študijski programi 1. stopnje

Visokošolski strokovni študijski programi (VS) dajejo poudarek praktičnim uporabnim znanjem in strokovnosti ter so prvenstveno namenjeni takojšnji zaposljivosti diplomantov.