Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Elektrotehnika

Temeljni cilji univerzitetnega študijskega programa Elektrotehnike so posredovati strokovna znanja, ki bodo diplomantom omogočala uspešno delo na področju snovanja, proizvodnje, vzdrževanja in vodenja oziroma uporabe elektrotehniških naprav, sistemov in procesov, in razviti zavest o pomenu kakovosti in ekonomskih dejavnikov, ki so povezani z razvojem električnih naprav.

Stopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
univerzitetni

Trajanje študija

3 leta

6 semestrov

Število vpisnih mest

70

Osnovni podatki

Pridobljeno znanje na tej stopnji študija je mogoče uporabiti za reševanje enostavnih, vendar realnih praktičnih problemov na različnih strokovnih področjih elektrotehnike - avtomatike in robotike, elektronike in močnostne elektrotehnike ter nudi široke možnosti za nadaljevanje študija na kompatibilnih magistrskih programih.

Naslov programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje Elektrotehnika
Stopnja/vrsta študija: dodiplomski (1. stopnja) – univerzitetni
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število ECTS točk: 180
Število vpisnih mest: 70 (redni študij)
Smeri:

Prvi trije semestri so skupni, v četrtem pa lahko študent izbere eno izmed treh študijskih smeri:

  • Avtomatika in robotika,
  • Elektronika,
  • Močnostna elektrotehnika.
Pridobljeni naziv: diplomirani/a inženir/ka elektrotehnike (UN)
Nosilci izvajanja:
  • Inštitut za avtomatiko,
  • Inštitut za elektroniko in telekomunikacije,
  • Inštitut za močnostno elektrotehniko,
  • Inštitut za robotiko.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si