Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Elektrotehnika

Visokošolski strokovni študijski program Elektrotehnika bo diplomantom omogočal uspešno delo na področju snovanja, proizvodnje, vzdrževanja in vodenja oziroma uporabe elektrotehniških naprav, sistemov in procesov in razviti zavest o pomenu kakovosti in ekonomskih dejavnikov, ki so povezani z razvojem električnih naprav.

Stopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
visokošolski strokovni

Trajanje študija

3 leta

6 semestrov

Število vpisnih mest

80

Osnovni podatki

Pridobljeno znanje na tej stopnji študija je mogoče uporabiti za reševanje enostavnih, vendar realnih praktičnih problemov na različnih strokovnih področjih elektrotehnike - avtomatike in robotike, elektronike in močnostne elektrotehnike ter nudi široke možnosti za nadaljevanje študija na kompatibilnih magistrskih programih.

Naslov programa: Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Elektrotehnika
Stopnja/vrsta študija: dodiplomski (1. stopnja) – visokošolski strokovni
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število ECTS točk: 180
Število vpisnih mest: 80 (redni študij)
Smeri: Prva dva semestra sta skupna, v tretjem pa lahko študent izbere eno izmed treh študijskih smeri:
  • Avtomatika in robotika,
  • Elektronika,
  • Močnostna elektrotehnik.
Pridobljeni naziv: diplomirani/a inženir/ka elektrotehnike (VS)
Nosilci izvajanja:
  • Inštitut za avtomatiko,
  • Inštitut za elektroniko in telekomunikacije,
  • Inštitut za močnostno elektrotehniko,
  • Inštitut za robotiko.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si