Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Informatika in tehnologije komuniciranja

Živimo v svetu, kjer sta medsebojno povezovanje in izmenjava informacij ključnega pomena za uspeh. Informacije nas obkrožajo na vsakem koraku življenja v obliki različnih družbenih omrežij, mobilnih aplikacij, inteligentnih storitvenih platform ali spletnih strani, ki živijo na različnih napravah vseh vrst in oblik. Prav področje upravljanja, izmenjave ter vizualizacije informacij je tisto, s katerim se srečujejo diplomanti študijskega programa informatike in tehnologij komuniciranja tako tekom študija kot na nadaljnji življenjski poti, kjer zaposlitvenih možnosti ne manjka.

Stopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
univerzitetni

Trajanje študija

3 leta

6 semestrov

Število vpisnih mest

70

Osnovni podatki

Diplomant univerzitetnega študijskega programa Informatika in tehnologije komuniciranja osvoji znanja celovitega razvoja informacijskih rešitev, spletnih, mobilnih in podatkovnih tehnologij za razvoj informacijskih rešitev ter uporabe sodobnih razvojnih orodij in programskih jezikov. Z dodatnim osvojenim znanjem s področja varnosti in kakovosti informacijskih rešitev ter načrtovanja, dokumentiranja in vodenja projektov, se diplomant razvije v konkurenčni kader na globalnem trgu. Prednost študija ITK je njegova naravnanost, saj študentu omogoča osebnostno z možnostjo izbire prostih izbirnih predmetov, vključevanjem v konkretne primere industrijskih projektov in v obštudijske dejavnosti ter z opravljanjem posameznih študijskih obveznosti v tujini. Diplomant lahko pridobljeno znanje s pridom izkoristi za takojšnjo zaposlitev, hkrati pa ima odlično osnovo za nadaljevanje študija na drugi (magistrski) bolonjski stopnji.

Naslov programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja
Stopnja/vrsta študija: dodiplomski (1. stopnja) – univerzitetni
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število ECTS točk: 180
Število vpisnih mest: 70 (redni študij)
Smeri:

Prvi trije semestri so skupni, v četrtem pa lahko študent izbere eno izmed dveh smeri:

  • Informacijski sistemi,
  • Informacijska varnost.
Pridobljeni naziv: diplomirani/a inženir/ka informatike in tehnologij komuniciranja (UN)
Nosilci izvajanja:
  • Inštitut za informatiko

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si