Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Informatika in tehnologije komuniciranja

Dodana vrednost, ki jo lahko strokovnjak iz področja informatike in tehnologij komuniciranja prinese k podjetju, je neprecenljiva. Pri tem je ključna posameznikova sposobnost obdelave in izmenjave informacij, kar omogočajo sodobne informacijske rešitve kot so prilagodljive spletne strani, družbena omrežja, mobilne aplikacije ali inteligentne storitvene platforme. Vse te stremijo k izboljšanju kvalitete življenja tako posameznikov kot družbe in skupaj z naprednimi pristopi pri razvoju predstavljajo temelje povezovanja v današnjem medsebojno povezanem svetu.

Stopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
visokošolski strokovni

Trajanje študija

3 leta

6 semestrov

Število vpisnih mest

100

Osnovni podatki

Diplomant visokošolskega študijskega programa Informatika in tehnologije komuniciranja pridobi praktična znanja s področja informatike in tehnologij komuniciranja, spletnih, mobilnih in podatkovnih tehnologij, označevalnih jezikov ter naprednega razvoja in gradnje ITK rešitev. Širino in pestrost pridobljenega znanja predstavljajo tudi tematike povezane z varnostjo, upravljanjem in sistemsko podporo ITK ter veščine projektnega dela in sodelovanja v skupini. Prednost visokošolskega programa ITK je njegova strokovna usmerjenost, kar pomeni, da so študenti poleg temeljnih principov razvoja sodobne programske opreme, seznanjeni tudi s široko paleto tehnologij, potrebnih za razvoj sodobnih informacijsko-komunikacij rešitev in storitev. Po opravljeni diplomi je diplomant pripravljen za takojšnjo zaposlitev in predstavlja konkurenčen kader tako doma kot tudi v tujini.

Naslov programa: Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Informatika in tehnologije komuniciranja
Stopnja/vrsta študija: dodiplomski (1. stopnja) – visokošolski strokovni
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število ECTS točk: 180
Število vpisnih mest: 100 (redni študij)
Smeri: Prvi štirje semestri so skupni, v petem pa lahko študent izbere eno izmed dveh študijskih smeri:
  • Sistemska podpora informatiki in tehnologijam komuniciranja,
  • Razvoj informacijskih sistemov.
Pridobljeni naziv: diplomirani/a inženir/ka informatike in tehnologij komuniciranja (VS)
Nosilci izvajanja:
  • Inštitut za informatiko

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si