Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Medijske komunikacije

Temeljni cilji študijskega programa Medijske komunikacije so posredovati strokovna znanja na področju priprave vsebin za elektronske medije, zagotoviti osnovna znanja na ožjih področjih medijske produkcije in vizualne komunikacije. Študente naučiti uporabljati sodobna računalniško podprta orodja za ustvarjanje medijskih in vizualnih vsebin.

Stopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
univerzitetni

Trajanje študija

3 leta

6 semestrov

Število vpisnih mest

60

Osnovni podatki

Diplomanti študijskega programa Medijske komunikacije bodo imeli znanja s področja delovanja medijev, družbene vloge medijev ter medijskih organizacij, s poudarkom na dinamičnih in multimedijskih vsebinah, razumevanju tehnologije in poznavanju tehnike za avdio in vizualno produkcijo ter računalniško podprto orodje za ustvarjalno delo. Spoznavali bodo idejno snovanje, načrtovanje in oblikovanje različnih vizualnih komunikacijskih sporočil ter poznavanje orodij in postopkov za oblikovanje vizualnih sporočil ter generiranje računalniške animacije.


Naslov programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje Medijske komunikacije
Stopnja/vrsta študija: dodiplomski (1. stopnja) – univerzitetni
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število ECTS točk: 180
Število vpisnih mest: 60 (redni študij)
Smeri:

Prvi trije semestri so skupni, v četrtem pa lahko študent izbere eno izmed dveh študijskih smeri:

  • Medijska produkcija,
  • Vizualna komunikacija.
Pridobljeni naziv: diplomirani/a inženir/ka medijskih komunikacij (UN)
Nosilci izvajanja:
  • Inštitut za medijske komunikacije,
  • Inštitut za informatiko,
  • Inštitut za računalništvo,
  • zunanji sodelavci.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si