Skupni univerzitetni študijski program 1. stopnje

Mehatronika

Mehatronika je sodoben postopek načrtovanja novih naprav, ki povezuje funkcionalnost klasičnih disciplin, kot so strojništvo, elektrotehnika, računalništvo in informatika. Mehatronske izdelke najdemo povsod: v avtomobilski industriji, proizvodnji, medicinski tehniki in domačem gospodinjstvu. V mehatronskem načinu načrtovanja spozna inženir sistem kot celoto in s tem doseže večjo kvaliteto, zanesljivost in funkcionalnost izdelka ob njegovi nižji ceni.

Stopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
univerzitetni

Trajanje študija

3 leta

6 semestrov

Število vpisnih mest

30

Osnovni podatki

Temeljni cilj skupnega univerzitetnega dodiplomskega programa Mehatronika je izobraziti široko razgledanega diplomanta, ki bo poleg znanja in razumevanja izkazoval tudi samostojnost, ustvarjalnost, inovativnost in kritičnost pri reševanju problemov s področja mehatronike. Študenti tega programa se bodo s študijem znanstvenih temeljev programa, tehnoloških temeljev, aplikativnih in sistemskih znanj ter individualnih in poslovnih znanj usposobili za prenos pridobljenih teoretičnih in strokovnih znanj v prakso in reševanje problemov v delovnih okoljih. Opravljanje študijskih obveznostih poteka na dveh fakultetah FERI in FS v približno enakem deležu.

Naslov programa: Skupni univerzitetni študijski program 1. stopnje Mehatronika
Stopnja/vrsta študija: dodiplomski (1. stopnja) – univerzitetni
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število ECTS točk: 180
Število vpisnih mest: 30
Smeri: Program nima smeri.
Pridobljeni naziv: diplomirani/a inženir/ka mehatronike (UN)
Nosilci izvajanja:
  • Inštitut za robotiko, FERI
  • Inštitut za proizvodno strojništvo, FS

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si