Mehatronika VS

Visokošolski strokovni
študijski program 1. stopnje

Mehatronika

Študijski program 1. stopnje Mehatronika je strukturiran tako, da je usmerjen k pridobivanju sodobnih praktičnih znanj iz področja mehatronike.

Podrobneje

Le-ta so nujno potrebna pri razvoju novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo in posodabljanje proizvodnih tehnologij v industriji, menedžmentu proizvodnje, servisnih dejavnostih ipd. Študijski program je sodobno zasnovan in temelji na najnovejših dognanjih s področja mehatronike.

Stopnja in vrsta študija
VS
Visokošolski strokovni
študijski program 1. stopnje
Trajanje študija
3 leta
6 semestrov
Število vpisnih mest
30
Število ECTS točk
180
Smeri

Program nima smeri.

Pridobljeni naziv
diplomirani/a inženir/ka mehatronike (VS)

Oglejte si tudi

Informatika in tehnologije komuniciranja Računalništvo in informacijske tehnologije