Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Računalništvo in informacijske tehnologije

Diplomanti Računalništva in informacijskih tehnologij lahko s svojim znanjem prispevajo k razvoju in verifikaciji programskih rešitev v podjetjih, ki izdelujejo in tržijo zahtevne računalniške aplikacije, vzpostavljanju računalniških instalacij v raznih institucijah, razvoju vgrajenih sistemov in storitev v visokotehnološko usmerjenih podjetjih,širjenju trga (spletnih) računalniških storitev z lastnimi proizvodi.

Stopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
univerzitetni

Trajanje študija

3 leta

6 semestrov

Število vpisnih mest

100

Osnovni podatki

Diplomanti Računalništva in informacijskih tehnologij lahko s svojim bogatim znanjem prispevajo k:
  • razvoju in verifikaciji programskih rešitev v podjetjih, ki izdelujejo in tržijo zahtevne računalniške aplikacije za domače in tuje naročnike v velikih gospodarskih subjektih in v institucijah družbenega in socialnega pomena, kot so državna uprava, bolnišnice itd.,
  • vzpostavljanju računalniških instalacij in omrežij v podjetjih, bankah, zdravstvenih zavodih, državni upravi in drugih institucijah,
  • razvoju vgrajenih sistemov in storitev v visokotehnološko usmerjenih podjetjih,
  • širjenju trga (spletnih) računalniških storitev z lastnimi proizvodi in z delovanjem v okviru majhnih, propulzivnih podjetij, pri čemer bodo te storitve lahko segale od e-trgovine do, recimo, kontekstnega preiskovanja repozitorijev z medicinskimi slikami.
Pridobljeno znanje nudi široke možnosti za nadaljevanje študija na magistrskem študiju Računalništva in informacijskih tehnologij.

Naslov programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije
Stopnja/vrsta študija: dodiplomski (1. stopnja) – univerzitetni
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število ECTS točk: 180
Število vpisnih mest: 100 (redni študij)
Smeri: Program sicer nima smeri, ima pa dva projekta, ki se razpišeta v drugem letniku. Vsak projekt vsebuje po štiri izbirne strokovno računalniške predmete, ki se izvajajo v letnem semestru drugega letnika in štiri izbirne strokovno računalniške predmete, ki se izvajajo v zimskem semestru tretjega letnika.
 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si