Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje

Računalništvo in
informacijske tehnologije

Sodobnega časa si brez računalnikov ne moremo več predstavljati, saj so se z delovnih miz preselili v avtomobile, mobilne telefone in celo gospodinjske aparate. Obvladovanje teh naprav je ključnega pomena za delovanje sodobne družbe. Osnovno vodilo pri študijskem programu Računalništvo in informacijske tehnologije je uvajanje projektnega načina izvajanja predavanj in vaj, in sicer v povezavi z industrijskimi partnerji in institucijami družbenega pomena.

Stopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
visokošolski strokovni

Trajanje študija

3 leta

6 semestrov

Število vpisnih mest

80

Osnovni podatki

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa Računalništvo in informacijske tehnologije so usposobljeni za delo v industrijskih proizvodnjah kot upravljavci ali vzdrževalci zahtevnih tehnoloških postavitev, vodenih z računalniškimi sklopi in moduli, v zdravstvenih in drugih institucijah za nadziranje, vzdrževanje in dopolnjevanje računalniško vodenih naprav in programskih aplikacij, v razvojnih ali raziskovalnih oddelkih kot sodelavci v podprojektnih skupinah, pri izdelavi programske opreme kot načrtovalci, programerji in preizkuševalci tako v programskih hišah kot v oddelkih za informatiko, kot vzdrževalci in administratorji računalniških in informacijskih sistemov ter kot samostojni podjetniki na področju računalniških tehnologij, vgrajenih sistemov ali spletnih storitev. Istočasno daje visokošolski strokovni program diplomantom dovolj osnov, da se lahko z nekoliko več samostojnega vložka vključijo tudi v magistrski študij Računalništva in informacijskih tehnologij.


Naslov programa: Visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Računalništvo in informacijske tehnologije
Stopnja/vrsta študija: dodiplomski (1. stopnja) – visokošolski strokovni
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število ECTS točk: 180
Število vpisnih mest: 80 (redni študij)
Smeri: Program sicer nima smeri, ima pa tri projekte, ki se razpišejo v drugem letniku. Vsak projekt vsebuje po štiri izbirne strokovno računalniške predmete, ki se izvajajo v letnem semestru drugega letnika, in štiri izbirne strokovno računalniške predmete, ki se izvajajo v zimskem semestru tretjega letnika.
Pridobljeni naziv: diplomirani/a inženir/ka računalništva in informacijskih tehnologij (VS)
Nosilci izvajanja:
  • Inštitut za računalništvo

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si