Univerzitetni študijski program 1. stopnje

Telekomunikacije

Te zanimajo internet, brezžična omrežja, mobilna telefonija, digitalna televizija, multimediji, svetovni splet, komunikacijske komponente, programiranje? Potem se odloči za program Telekomunikacije. Njegov namen je dati študentom in študentkam celovito znanje o komunikacijskih tehnologijah, od strojne do programske opreme, od poznavanja delovanja tehnologij do razvoja aplikacij za sodobne sisteme IKT.

Stopnja in vrsta študija

dodiplomski
(1. stopnja)
univerzitetni

Trajanje študija

3 leta

6 semestrov

Število vpisnih mest

25

Osnovni podatki

Komunikacijski sistemi, omrežja in storitve so nepogrešljiv del infrastrukture za delovanje celotne družbe, prav tako pa so eno od najhitreje razvijajočih se proizvodnih področij tako v Sloveniji kot v svetu. Zato imajo diplomanti in diplomantke programa Telekomunikacije pestre možnosti za zaposlitev, na primer:

  • v malih, srednjih in velikih podjetjih pri razvoju komunikacijske strojne in programske opreme ter storitev,
  • v podjetjih za postavljanje in vzdrževanje računalniških in drugih telekomunikacijskih omrežij,
  • v najrazličnejših gospodarskih in negospodarskih ustanovah, kot so proizvodna, prometna in energetska podjetja, banke, državna uprava, šole, bolnišnice, kot razvijalci in skrbniki celovitih, varnih in ekonomičnih komunikacijskih rešitev,
  • pri ponudnikih telekomunikacijskih storitev, kot so mobilna in internetna telefonija, dostop do interneta, digitalna televizija, dostop do multimedijskih vsebin,
  • kot ustanovitelji v lastnih podjetjih s tržno uspešnimi proizvodi ali storitvami, od  svetovanja, prodaje, gradnje omrežij, spletnih strani, specialne strojne ali programske opreme, do ponujanja izbranih telekomunikacijskih storitev po konkurenčnih cenah.

Pridobljeno znanje pa jim omogoča tudi nadaljevanje študija na podiplomskem programu Telekomunikacije ali na sorodnem.

Naslov programa: Univerzitetni študijski program 1. stopnje Telekomunikacije
Stopnja/vrsta študija: dodiplomski (1. stopnja) – univerzitetni
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število ECTS točk: 180
Število vpisnih mest: 25 (redni študij)
Smeri: Študijski program nima smeri.
Pridobljeni naziv: diplomirani/a inženir/ka telekomunikacij (UN)
Nosilci izvajanja: Inštitut za elektroniko in telekomunikacije

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si