V številkah

Število diplomantov v zadnjih letih

Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko oz. njenih prednicah je na študijskem programu Elektrotehnika doslej na višješolskem programu diplomiralo 2429 študentov, na univerzitetnem 1691 ter na visokošolskem strokovnem 996 študentov. Diplomantov višješolskega študijskega programa Računalništvo in informatika je bilo 120, visokošolskega strokovnega programa 296 in na univerzitetnem programu 695. Interdisciplinarni univerzitetni študijski program Gospodarsko inženirstvo - smer Elektrotehnika je doslej zaključilo 150 diplomantov, 71 diplomantov je zaključilo redni študij Telekomunikacij in 152 študij Medijskih komunikacij.

Svoje podiplomsko izobraževanje na programu Elektrotehnika je do sedaj z magisterijem znanosti zaključilo 221, z doktoratom pa 137 kandidatov, na programu Računalništvo in informatika pa z magisterijem 114 kandidatov in doktoratom 99. Na programu Elektronska vakuumska tehnologija so z magisterijem znanosti svoj študij zaključili 3, z doktoratom pa 4 kandidati.

Bolonjske študijske program izvajamo od študijskega leta 2007/2008 dalje. V tem času je na prvi stopnji na področju elektrotehnike diplomiralo 197 študentov, na področju računalništva in informacijskih tehnologij 108, telekomunikacij 26, medijskih kominukacij 157, mehatronike 39, gospodarskega inženirstva 12 ter na področju informatike in tehnologij komuniciranja 157 študentov.

Na drugi stopnji je do konca leta 2013 magistriralo skupno 72 študentov. 17 iz področja elektrotehnike, 24 iz računalništva in informacijskih tehnologij, 6 iz telekomunicij, 8 iz medijskih komunikacij, 1 iz gospodarskega inženirstva, 5 iz mehatronike ter 11 iz področja informatike in tehnologij komuniciranja.

Imamo pa že tudi prve doktorje prenovljenih doktorskih študijskih programov 3. stopnje. Doktoriralo je 8 kandidatov, 4 iz področja elektrotehnike ter 4 iz področja računalništva in informatike.


Zaposlitev

V zadnjih letih je bilo narejenih kar nekaj raziskav o poklicih. Omenimo lahko v zadnjih treh letih pogosto objavljeno raziskavo, ki jo je izvedel švicarski raziskovalni inštitut Prognos. Gre za raziskavo o poklicih, po katerih bo do leta 2020 največje povpraševanje, zaposlitev pa bo zanesljiva. Ker je Slovenija sestavni del evropskega trga, so te napovedi lahko nadvse koristne tudi za naše razmere.

Po raziskavi med 20 najbolj zaželjenih profilov oz. poklicev spadajo tudi elektroinženir, sistemski informatik, gospodarski inženir, programer, sistemski administrator računalništva, IT-projektni menedžer, elektronik, letalski inženir, strojni inženir in strokovnjak oglaševanja.

 

 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si