Facebook Instagram YouTube

V številkah

Število diplomantov v zadnjih letih


FERI je danes največja fakulteta Univerze v Mariboru. Na fakulteti letno študira približno 2000 študentov, zaposlenih je okrog 270 sodelavcev.

Od študijskega leta 2007/2008 dalje izvajamo na fakulteti bolonjske študijske programe. V tem času je na prvi stopnji na področju elektrotehnike diplomiralo 449 študentov, na področju računalništva in informacijskih tehnologij 573, telekomunikacij 42, medijskih komunikacij 322, mehatronike 92, gospodarskega inženirstva 16 ter na področju informatike in tehnologij komuniciranja 364 študentov.

Na drugi stopnji je do konca leta 2017 magistriralo skupno 462 študentov. 129 iz področja elektrotehnike, 85 iz računalništva in informacijskih tehnologij, 19 iz telekomunicij, 94 iz medijskih komunikacij, 18 iz gospodarskega inženirstva, 33 iz mehatronike ter 84 iz področja informatike in tehnologij komuniciranja.

Prav tako izvajamo doktorske študijske programe 3. stopnje Računalništvo in informatika, Elektrotehnika in Medijske komunikacije. Do konca koledarskega leta 2017 doktoriralo je 40 kandidatov - 20 iz področja elektrotehnike, 17 iz področja računalništva in informatike in 3 iz področja medijskih komunikacij.

Zaposlitev

V zadnjih letih je bilo narejenih kar nekaj raziskav o poklicih. Omenimo lahko v zadnjih treh letih pogosto objavljeno raziskavo, ki jo je izvedel švicarski raziskovalni inštitut Prognos. Gre za raziskavo o poklicih, po katerih bo do leta 2020 največje povpraševanje, zaposlitev pa bo zanesljiva. Ker je Slovenija sestavni del evropskega trga, so te napovedi lahko nadvse koristne tudi za naše razmere.

Po raziskavi med 20 najbolj zaželjenih profilov oz. poklicev spadajo tudi elektroinženir, sistemski informatik, gospodarski inženir, programer, sistemski administrator računalništva, IT-projektni menedžer, elektronik, letalski inženir, strojni inženir in strokovnjak oglaševanja.

 

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si