Mobilni robot

Mobilni robot - Mehatronika

Na študijskem programu MEHATRONIKA zgradi vsak študent 2. letnika (poslej 1. letnika) svojega mobilnega robota pri laboratorijskih vajah iz predmeta Sistemi mehatronike. Mobilni robot mora biti zgrajen na osnovi mikrokrmilniku PIC18F14K50 in mora avtonomno voziti po progi označeni s črno črto na beli podlagi.

Študentje med vajami: sami naredijo načrt električnega vezja, zasnujejo, narišejo in izdelajo tiskano vezje robota, zgradijo elektronsko vezje in ogrodje robota, predelajo servo motorčke, ki poganjajo robota, in napišejo program za mikrokrmilnik v programskem jeziku C.

Na koncu vaj se pomerijo med seboj čigav robot hitreje prepelje dano progo. Na slikah so ponosni študentje 2. letnika Mehatronika (zimski semester 2009/2010) in njihovi mobilni roboti.

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
Koroška cesta 46, Maribor

Telefon: 02 220 7020, 02 220 7011, Email: referat.feri@um.si